Investitorët

Maliqi Group

Prej 30 vitesh ne jemi sinonim i lidershipit në treg dhe punojmë sipas trendeve, inovacioneve dhe standardeve më të larta botërore në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë. Të nxitur nga ambicia për të ngritur bizneset tona dhe dëshira për të shtrirë aktivitetin tonë në sa më shumë tregje dhe klientë, ne kemi zgjeruar fushën e punës në disa segmente, në mënyrë kronologjike. Ne po punojmë për të ruajtur dhe forcuar vlerat tona të punës, të cilat janë themeli i suksesit tonë të gjatë. Vlerat që ushqejmë brenda tonë dhe ndaj palëve tona të interesit janë të trashëguara nga familja jonë dhe janë të përfshira thellë në çdo segment të biznesit tonë. Ne frymëzojmë përparimin, udhëheqjen dhe sipërmarrjen duke respektuar traditën, duke funksionuar në mënyrë transparente dhe duke ofruar cilësi të lartë, duke ndërtuar partneritete të bazuara në besim, respekt reciprok dhe zhvillim të biznesit. Qëllimi ynë nuk është vetëm të ruajmë dhe ushqejmë, por edhe t’i përmirësojmë bashkërisht këto vlera. Misioni ynë është të vazhdojmë traditën e investimit në burime njerëzore cilësore, të aplikojmë standarde të larta botërore në operacionet tona dhe të zgjerojmë vazhdimisht aktivitetet tona të biznesit, duke shtyrë kufijtë e mundshme përmes kohezionit dhe duke ecur përpara së bashku si një familje. Vizioni ynë është që, si një kompani e re Holding me një portofol të gjerë aktivitetesh, të ruajmë pozicionin tonë si liderë në segmente të ndryshme të operacioneve duke ofruar cilësi dhe shërbim të lartë për klientët tanë, duke ndjekur trendet botërore, duke aplikuar modele dhe inovacione të reja biznesi, dhe duke rritur vazhdimisht vlerën që ofrojmë palëve tona të interesit.

Rajan Engineering

Në partneritet me RAJANA Engineering, një kompani ndërkombëtare me një numër të madh projektesh jashtë Maqedonisë, është krijuar ky projekt i ri, ky kompleks premium rezidencial në zemër të qytetit! Pronari i RAJANA Engineering është gjithashtu pronar i një kompanie të mirënjohur ndërtimore të vendosur në Zvicër, e njohur në treg si Shuki immobilier AS. Kompania ka ndërtuar deri më tani 8 ndërtesa banimi dhe një ndërtesë tregtare në qytetet evropiane të Freiburg dhe Bern. Shuki immobilier AS ka ekzistuar që nga viti 2012 dhe është zgjeruar për të përfshirë edhe Inxhinierinë RAJANA. Premium Residence është një projekt i bërë sipas standardeve evropiane që ofron cilësi të lartë të jetës!

Njëkohësisht RAJANA Engineering ka në pronësi edhe Laboratorin AvicenaKS  i cili është një lider në fushën e diagnostikimit laboratorik ,i cili ofron një gamë të gjerë testesh rutinore dhe inovative në të gjitha fushat e patologjisë klinike. Laboratori Avicena është angazhuar në testimin e mostrave nga fushat e biokimisë dhe mikrobiologjisë, në përputhje me standardet më të larta të cilësisë dhe kërkesat e përdoruesve.